11 maja 2007r. odbyło się 46. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium zapoznało się ze stanowiskiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w sprawie kosztów pośrednich zadania zleconego Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Andrzej Person poinformował o przebiegu spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Stowarzyszenie zaakceptowało decyzję Prezydium Senatu o przyznaniu 13% kosztów pośrednich w następujących obszarach geograficznych: Ameryka Południowa i wybrane kraje powstałe w wyniku rozpada ZSRR. W wypadku tych obszarów uzasadnieniem zwiększenia kosztów pośrednich są odległości, znacząco podnoszące wszystkie koszty.

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski przedstawił sprawę Fundacji "Oświata Polska za Granicą", która wystąpiła z wnioskiem o zmianę zakresu rzeczowego dotacji, na który wcześniej Prezydium Senatu wyraziło zgodę. Prezydium wyraziło zgodę na zmianę zakresu rzeczowego dotacji.

Dyrektor A. Kozłowski poinformował również o planowanym 29 maja br. spotkaniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą z Fundacją Pomocy Wzajemnej "Barka" z Poznania.