15 marca 2007 r. odbyło się 41. posiedzenie Prezydium Senatu.

Porządek posiedzenia obejmował: