Posiedzenia

9 marca 2007 r. odbyło się 40. posiedzenie Prezydium Senatu.

Porządek dzienny posiedzenia przewidywał: