8 lutego 2007 r. odbyło się 38. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze programowym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą i przyznanie na ich wykonanie dotacji z budżetu Kancelarii Senatu przedłożone przez Zespół Finansów Polonijnych i zaopiniowane przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą:

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna: Koncerty pieśni kresowych i patriotycznych (Wilno, Soleczniki, Niemenczyn) Chóru Akademickiego Politechniki Szczecińskiej z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą i Święta Konstytucji 3 Maja. Całkowity koszt realizacji zadania - 19 000 zł, wnioskowana kwota dotacji - 14 000 zł. Wniosek został odrzucony.