6 lutego 2007 r. odbyło się 37. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium zapoznało się z opinią Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, przedstawioną przez przewodniczącego komisji senatora Piotra Ł.J. Andrzejewskiego, w sprawie zachowania senatorów na wyjazdowym posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, które odbyło się w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem w dniach 15 i 16 listopada 2006 r. Stwierdzono, że brak jest podstaw do uznania, iż zachowanie senatorów na tym posiedzeniu nie odpowiadało godności senatora bądź stanowiło naruszenie obowiązków senatorskich.

Podczas posiedzenia przedyskutowano sprawę dotyczącą zasady postępowania z pismami odbieranymi jako brak reakcji na skargę w sprawie zachowania senatora. Sprawa została przedstawiona przez przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich P.Ł.J. Andrzejewskiego, który przekazał prezydium wystąpienie Oddziału Miejskiego "Civitas Christiana" dotyczące senatora Stefana Niesiołowskiego z zarzutem braku reakcji. Stwierdzono, że zarzut ten nie jest zasadny, skoro senator S. Niesiołowski odpowiedział, marszałek bowiem przekazał mu pisma "Civitas Christiana". Odnośnie do ogólnego postępowania z podobnymi pismami stwierdzono, że marszałek może skierować sprawę na posiedzenie prezydium celem zbadania zasadności stawianych zarzutów. Na wniosek Prezydium Senatu sprawa może zostać przekazana celem dalszego wyjaśniania lub postępowania do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Prezydium nie wyraziło zgody na zorganizowanie w Senacie kolejnej symulacji obrad izby wyższej polskiego parlamentu dla młodzieży ponadgimnazjalnej, o co wystąpiła Polska Fundacja im. Roberta Schumana.

Prezydium rozważyło prośbę przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej senatora Antoniego Szymańskiego i wyraziło zgodę na zorganizowanie w Senacie (marzec i pierwsza połowa kwietnia br.) wystawy rysunków satyrycznych autorstwa Zbigniewa Jujki.

Prezydium, po wysłuchaniu opinii Komisji Emigracji i Spraw Polaków za Granicą i Polonijnej Rady Konsultacyjnej, zaakceptowało - w kształcie zaproponowanym przez Kancelarię Senatu - projekt uchwały w sprawie określenia kierunków działań oraz priorytetów finansowania zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 roku.