25 stycznia 2007 r. odbyło się 36. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium wyraziło zgodę na prezentację wystawy fotograficznej pt. "Świat wybiera" w gmachu Senatu w holu na I piętrze. Wystawa zostanie otwarta 6 lutego br. w ramach konferencji zaplanowanej na ten dzień przez Fundację Edukacji dla Demokracji i potrwa do końca lutego br. Z prośbą o zgodę na zorganizowanie wystawy wystąpił senator Jarosław Gowin, rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Przygotowanie wystawy nie obciąży kosztami Kancelarii Senatu.

Prezydium przyjęło informację Komisji Emigracji i Spraw Polaków za Granicą na temat przygotowywanej uchwały w sprawie określenia kierunków działań oraz priorytetów finansowania zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za Granicą w bieżącym roku. Sprawą tą prezydium zajmie się na następnym posiedzeniu.

Szef Kancelarii Senatu poinformowała o zaplanowanym w najbliższym czasie koniecznym remoncie (wymiana podłóg) w trzech salach na parterze: 176, 179, 182. W związku z tym wyrażono zgodę - na czas remontu - na odbywanie posiedzeń komisji oraz spotkań w sali obrad Senatu i saloniku przy gabinecie marszałka Senatu. Oprócz tych możliwości lokalowych można będzie skorzystać z trzech sal Kancelarii Prezydenta oraz sal udostępnionych, w miarę możliwości, przez Sejm.