11 stycznia 2007 r. odbyło się 35. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozważyło prośby senatorów i udzieliło urlopów: wicemarszałkowi Markowi Ziółkowskiemu (29.01.2007 - 16.02.2007) oraz senatorowi Jackowi Włosowiczowi (15.01. 2007 - 29.01.2007).

Przedyskutowano wniosek senatora Władysława Sidorowicza, przewodniczącego Komisji Zdrowia, o wyrażenie zgody na odbycie posiedzenia wyjazdowego Komisji Zdrowia w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, oddział w Gliwicach w dniu 18 stycznia br. Przypomniano o przyjętej zasadzie udzielania zgody tylko w sytuacji wyjątkowej, w tym zaś wypadku, jak stwierdzono, taka nie zachodzi. Wobec rozbieżności zdań, wniosek został poddany pod głosowanie. Wynik głosowania: za - 1, przeciw - 4, wstrzymał się - 0. Stwierdzono, że nic nie stoi na przeszkodzie uczestnictwa członków Komisji Zdrowia w przygotowywanej sesji w Gliwicach i otwarciu sieci PET, ale w innej formie niż posiedzenie wyjazdowe komisji (np. delegacja).

Prezydium rozpatrzyło prośbę senatora Jerzego Chróścikowskiego, przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, o wyrażenie zgody na zorganizowanie 15 lutego 2007 r. w Senacie konferencji na temat: "GMO - szansa rozwoju dla polskiego rolnictwa? - fakty i mity", której współorganizatorem będzie Ministerstwo Środowiska. Celem konferencji ma być przedstawienie argumentów za i przeciw stosowaniu GMO w polskim rolnictwie i przemyśle spożywczym oraz wskazanie, czy możliwa jest koegzystencja trzech systemów: rolnictwa tradycyjnego, ekologicznego i stosującego GMO. Wyrażono zgodę i zaakceptowano przedstawiony kosztorys.

Prezydium rozpatrzyło wniosek Leonarda Talmona, mera Rejonu Solecznickiego, i wyraziło zgodę na zorganizowanie w Senacie wystawy fotograficznej prezentującej ten rejon, zamieszkały w 80% przez Polaków. Otwarcie wystawy mogłoby się odbyć w marcu br.

Prezydium Senatu wyraziło zgodę na zorganizowanie przez Fundację Edukacji dla Demokracji seminarium w gmachu Senatu 6 lutego br.

Marszałek Bogdan Borusewicz poinformował o piśmie senatora Jarosława Laseckiego dotyczącym przechowywania i używania przez senatorów ich paszportów dyplomatycznych.