22 listopada 2006 r. odbyło się 31. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium wysłuchało informacji szefa Kancelarii Senatu na temat obowiązujących uregulowań dotyczących organizacji wyjazdowych posiedzeń komisji. Żadne z tych uregulowań nie stanowi wprost, że nie można organizować posiedzeń wyjazdowych, ani też, że można takie posiedzenia organizować. Minister Ewa Polkowska podkreśliła, że aby ograniczyć wyjazdowe posiedzenia, można zastosować jedną z dwóch opcji:

- zaostrzyć kryteria wydawania zgody na takie posiedzenia bez zmiany obowiązujących uregulowań;

- wpisać do Regulaminu Senatu, że posiedzenia odbywają się tylko w gmachu parlamentu.

W wyniku dyskusji prezydium przyjęło opcję pierwszą.

Prezydium rozpatrzyło prośbę przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej senatora Marka Waszkowiaka o zorganizowanie 12 grudnia br. wyjazdowego posiedzenia komisji w siedzibie PSE-Operator SA przy ul. Mysiej 2 w Warszawie. Prezydium nie wyraziło zgody na odbycie posiedzenia poza gmachem parlamentu.

Prezydium wysłuchało informacji szefa Kancelarii Senatu na temat stanu prac nad projektem ustawy o opiece Senatu nad Polonią i Polakami za granicą. Marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił znaczenie dotrzymania terminu rozpatrzenia przez Senat na swym posiedzeniu w dniach 13-14 grudnia br. sprawozdania komisji w tej sprawie.

Decyzją prezydium sprawa wyjazdowego posiedzenia Komisji Nauki, Edukacji i Sportu opisana przez dziennik "Fakt" zostanie skierowana do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.