17 października 2006 r. odbyło się 28. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas posiedzenia rozpatrzono wniosek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą i wyrażono zgodę na zorganizowanie 7 listopada 2006 r. w siedzibie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie posiedzenia wyjazdowego na temat: "Omówienie stanu i perspektyw rozwoju sportu wśród Polonii i Polaków za granicą". Współorganizatorem spotkania będzie strona zapraszająca komisję - Międzynarodowy Komitet Olimpijski w Polsce.

Rozpatrzono wniosek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu i wyrażono zgodę na zorganizowanie posiedzenia wyjazdowego w dniach 16 i 17 listopada br. na zaproszenie Centralnego Ośrodka Sportowego w jego siedzibie w Zakopanem. Tematem posiedzenia będzie omówienie strategii i działalności COS oraz współpracy między Ministerstwem Sportu i polskimi związkami sportowymi w zakresie organizacji imprez sportowych i akcji szkoleniowych. Posiedzenie to obciąży Kancelarię Senatu jedynie kosztami delegacji sekretarza komisji.

Prezydium pozytywnie zaopiniowało przedstawiony projekt zarządzenia marszałka Senatu w sprawie nadania statutu Kancelarii Senatu oraz projekt nowego regulaminu organizacyjnego Kancelarii Senatu, stanowiącego rozwinięcie i uzupełnienie postanowień statutu. Zarządzenie wchodzi w życie 1 listopada br.

Przyjęto do wiadomości plan rozszerzenia w niedalekiej przyszłości zaplecza eksperckiego oraz obsługi senatorów w zakresie kontaktów i współpracy z organizacjami pozarządowymi i społecznymi.