26 maja 2006 r. odbyło się 19. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas posiedzenia prezydium rozpatrzyło najpilniejsze wnioski o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą i przyznanie na ich wykonanie dotacji z budżetu Kancelarii Senatu przedłożone przez Zespół Finansów Polonijnych i zaopiniowane przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

I. Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie:

- Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego: udział osób polskiego pochodzenia w letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej oraz w warsztatach polonistycznych dla nauczycieli z zagranicznych szkół z polskim językiem nauczania - przyznano 49 136 zł.

- Unia Katolickich Stowarzyszeń Rodzin Archidiecezji: obozy szkoleniowo-wypoczynkowe dla rodzin polskich zamieszkałych na Ukrainie (Lwów, Mościska, Połupanówka, Żytomierz) - przyznano 17 680 zł.

- Fundacja "Polonia Restituta" w Warszawie: Zredagowanie i wydanie drukiem czterech numerów kwartalnika "Nasza Rota" za rok 2006 - przyznano 95 000 zł, w tym koszty pośrednie w wysokości 1000 zł.

- Stowarzyszenie na rzecz Osób Szczególnej Troski "Nadzieja" w Stalowej Woli: wspieranie działań rewalidacyjno-rehabilitacyjnych podejmowanych przez rodziców i opiekunów dzieci z upośledzeniem umysłowym pochodzenia polskiego z terenu Zabłotowa - przyznano 11 840 zł.

- Caritas Diecezji Płockiej w Płocku: kolonie letnie z programem edukacyjnym dla wyróżniających się uczniów szkół polonijnych i polskich na Wschodzie - przyznano 50 000 zł.

- Małopolskie Forum Współpracy z Polonią w Tarnowie: XIV Światowe Forum Mediów Polonijnych Tarnów - Olsztyn 2006 - przyznano 50 000 zł.

- Fundacja Dzieci Wrzesińskich we Wrześni: wymiana międzynarodowa - II integracyjny obóz dla młodzieży polskiego pochodzenia z Kazachstanu i młodzieży z Polski - przyznano 45 500 zł.

- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk" w Puławach: kolonie polonijne z Ukrainy, Góry Świętokrzyskie '2006 - przyznano 23 500 zł.

- Towarzystwo im. Marii Konopnickiej w Warszawie: XV Jubileuszowy Światowy Festiwal Poezji im. Marii Konopnickiej - przyznano 50 000 zł.

- Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Mrągowie: XII Festiwal Kultury Kresowej, Mrągowo 2006 - przyznano 60 000 zł.

- Stowarzyszenie Integracji "Zorza" w Poddębicach: zorganizowanie warsztatów oraz tournee zespołów polonijnych z Krasławy (Łotwa), Chmielnika (Ukraina), Belgradu (Serbia) i Zagrzebia (Chorwacja) - przyznano 25 200 zł.

- Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Studium Folklorystyczne dla Instruktorów Zespołów Polonijnych w Lublinie - przyznano 120 000 zł.

- Stowarzyszenie Integracji "Zorza" w Poddębicach: wymiana dzieci i młodzieży pomiędzy regionami partnerskimi miasta Krasławy na Łotwie, Belgradu w Serbii, Zagrzebia w Chorwacji oraz miasta Chmielnik na Ukrainie - przyznano 71 960 zł.

- Fundacja "Na obcej ziemi" w Długiej Szlacheckiej: wakacyjny festiwal teatrów dziecięcych z zagranicy, Włocławek 2006 - przyznano 30 000 zł.

- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w Krakowie: VII edycja Akcji "Podarujmy dzieciom lato - Kraków 2006" - przyznano 14 000 zł.

- Caritas Diecezji Sosnowieckiej w Sosnowcu: letni wypoczynek dzieci polonijnych z Ukrainy, połączony z realizacją atrakcyjnych programów edukacyjno-turystycznych. "Wakacyjna Szkoła Języka Polskiego" (IV edycja), Bukowina Rumuńska - przyznano 26 000 zł.

- Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Łodzi: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i Polaków na stałe mieszkających na Litwie - przyznano 15 970 zł.

- Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Gnieźnie: "Poznaj historię Polski" - przyznano 22 400 zł.

- Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu: wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej - polskiej i polonijnej w 2006 r. w formie integracyjnych obozów szkoleniowo-wypoczynkowych - przyznano 33 600 zł.

- Caritas Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie: organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Polonii rumuńskiej - przyznano 22 930 zł.

- Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie: kolonie letnie dla dzieci i młodzieży polonijnej - przyznano 40 000 zł.

- Stowarzyszenie Folklorystyczne Majdaniarze w Nowej Sarzynie: XII Międzynarodowe Spotkania Poetów "Wrzeciono 2006"- wniosek odrzucono.

- Fundacja "Na obcej ziemi" w Długiej Szlacheckiej: przyjazdy grup sportowych - wniosek odrzucono.

- Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Działalności Muzycznej w Białymstoku: Muzyczne Forum Wschodu i Zachodu - Pierwsze wykonanie "Jutrzni" Krzysztofa Pendereckiego oraz "Sinfonii Sacra" Andrzeja Panufkina w Sankt Petersburgu (Rosja) z okazji jubileuszu 25-lecia Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej - wniosek odrzucono.

- Fundacja "Muzyka Cerkiewna" w Hajnówce: muzyczne dziedzictwo Wielkiej Rzeczypospolitej w budowaniu i utrwalaniu tożsamości narodowej Polonii - wniosek odrzucono.

II. Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

- Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": remont Polskiego Ośrodka Młodzieżowego w Burzaco, w Argentynie - przyznano 147 647 zł.

- Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": remont Domu Polskiego w Buenos Aires, w Argentynie - przyznano 103 209 zł.

- Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": roboty wykończeniowe w siedzibie Braspolu w Guarani das Missoes, w Brazylii - przyznano 60 979 zł.

- Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": remont kościoła w Biełastoku koło Tomska, w Rosji - przyznano 24 599 zł.

- Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": remont kościoła w Tobolsku, w Rosji - przyznano 25 668 zł.

- Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": zakończenie budowy Domu Polskiego z częścią muzealną w Kirowogradzie, na Ukrainie - przyznano 230 000 zł.

- Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": zakup budynku na Dom Polski w Erewaniu, w Armenii - wniosek odrzucono.

- Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": zakup budynku z przeznaczeniem na Dom Polski w Kokszetau, w Kazachstanie - wniosek odłożono.

- Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": remont dachu w kościele parafialnym w Niemenczynie, na Litwie - wniosek odrzucono.