22 marca 2006 r. odbyło się 12. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium przyjęło dodatkowe informacje prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Andrzeja Stelmachowskiego odnośnie do realizacji zadania inwestycyjnego: Zakup, remont i wyposażenie lokalu przeznaczonego na Dom Polski w Sankt Petersburgu, w Rosji. W celu zapewnienia wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem prezydium zdecydowało, że warunkiem przekazania dotacji na wykonanie tego zadania jest ustanowienie przez stowarzyszenie akredywy bankowej w wysokości ustalonej ceny zakupu lokalu. Prezydium upoważniło szefa Kancelarii Senatu do wprowadzenia zmian w umowie na wykonanie tego zadania, stosownie do decyzji podjętych w przedmiotowej sprawie.

Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań państwowych z zakresu opieki nad Polonią i Polakami za granicą o dotację z budżetu Kancelarii Senatu, przedłożone przez Zespół Finansów Polonijnych i zaopiniowane przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

1. Fundacja "Semper Polonia" w Warszawie: Ex Libris Polonia - 2 094 958 zł. Przyznano dotację 1 200 000 zł, w tym koszty pośrednie do 133 200 zł.

2. Fundacja "Semper Polonia" w Warszawie: Program stypendialny Fundacji "Semper Polonia" dla studentów polskiego pochodzenia studiujących w krajach swojego zamieszkania w 2006 roku - 3 329 178 zł. Postanowiono odłożyć rozpatrzenie wniosku na następne posiedzenie prezydium.

3. Fundacja "Semper Polonia" w Warszawie: program "Szansa dla maturzystów" - 86 042 zł. Przyznano 86 042 zł, w tym koszty pośrednie do 9561 zł.

4. Fundacja "Semper Polonia" w Warszawie: Program Studiów Polskich na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku - 225 000 zł. Przyznano 180 000 zł, w tym koszty pośrednie do 19 998 zł.

5. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Program pomocy oświatowej dla wszystkich poziomów nauczania języka polskiego poza granicami kraju - 13 028 081 zł. Przyznano 7 590 892 zł, w tym koszty pośrednie do 13% kwoty dotacji.

6. Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: Edukacja polska na Wschodzie - 922 000 zł. Przyznano 826 300 zł, w tym koszty pośrednie do 107 419 zł.

Prezydium przyjęło informację przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich senatora Piotra Ł.J. Andrzejewskiego na temat analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych senatorów.