31 stycznia 2006 r. odbyło się 6. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas posiedzenia wyrażono zgodę na zorganizowanie w budynku Senatu wystawy fotograficznej Szymona Kobusiewicza "Ocalić od zapomnienia", poświęconej polskiej emigracji powojennej, zamieszkałej w Wielkiej Brytanii. Wystawa, składająca się z 47 fotografii - portretów, zostanie otwarta w dniu inauguracyjnego posiedzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej, 9 lutego br.

Prezydium Senatu zaakceptowało, zgłoszoną przez Klub Platformy Obywatelskiej, kandydaturę dr. Tadeusza Szawiela do Rady Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej. Dr T. Szawiel jest pracownikiem naukowym Instytutu Socjologii UW, a uzasadnienie jego kandydatury przedstawił wicemarszałek Marek Ziółkowski.

Podczas posiedzenia przedyskutowano sprawę przedstawioną przez senatora Włodzimierza Łyczywka w oświadczeniu złożonym na 4. posiedzeniu Senatu, 5 stycznia br., skierowanym do Prezydium Senatu. Prezydium skierowało sprawę do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich celem przygotowania odpowiedzi na temat wykładni prawnej art. 48 ust.2 pkt 4 Regulaminu Senatu, dotyczącego odroczenia dyskusji.

Prezydium rozpatrzyło zgłoszone wnioski dotyczące uposażeń senatorskich.

Odpowiadając na prośbę przewodniczącej Komisji Kultury i Środków Przekazu senator Krystyny Bochenek, Prezydium Senatu wyraziło zgodę na udostępnienie sali plenarnej Senatu na uroczystą inaugurację Roku Języka Polskiego, ustanowionego uchwałą Senatu RP. Uroczystość odbędzie się w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego, 21 lutego br. Przewidziany jest udział parlamentarzystów oraz polskich językoznawców. Zaakceptowano przedstawiony kosztorys.

Prezydium zaaprobowało przedstawioną przez Klub PiS (zgodnie z ustaleniami Prezydium Senatu z 9 grudnia 2005 r.), kandydaturę senatora Stanisława Karczewskiego do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego. Sejmowi i Senatowi RP przysługują w tym zgromadzeniu łącznie trzy miejsca (2 posłów i 1 senator).