Druk nr 94 A

16 marca 2006 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

o uchwalonej przez Sejm w dniu 10 marca 2006 r.

ustawie o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

Marszałek Senatu dnia 13 marca 2006 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 16 marca 2006 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Rodziny i Polityki Społecznej

(-) Antoni Szymański


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 marca 2006 r. ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, przyjmuje tę ustawę bez poprawek.