Druk nr 84 A

14 marca 2006 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA I PRAWORZĄDNOŚCI

o uchwalonej przez Sejm w dniu 24 lutego 2006 r.

ustawie o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności

Marszałek Senatu dnia 27 lutego 2006 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 14 marca 2006 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Praw Człowieka i Praworządności

(-) Zbigniew Romaszewski


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności, przyjmuje tę ustawę bez poprawek.