Druk nr 77 A

9 marca 2006 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

o uchwalonej przez Sejm w dniu 17 lutego 2006 r.

ustawie o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Marszałek Senatu dnia 22 lutego 2006 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 9 marca 2006 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Gospodarki Narodowej

(-) Marek Waszkowiak


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2006 r. ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów, przyjmuje tę ustawę bez poprawek.