Druk nr 73 A

7 marca 2006 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

o uchwalonej przez Sejm w dniu 17 lutego 2006 r.

ustawie o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Marszałek Senatu dnia 22 lutego 2006 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 7 marca 2006 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Rodziny i Polityki Społecznej

(-) Antoni Szymański


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych, przyjmuje tę ustawę bez poprawek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T ł o c z o n o z p o l e c e n i a M a r s z a ł k a S e n a t u