Druk nr 71

16 lutego 2006 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

KOMISJA RODZINY I
POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pan
Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja Rodziny i Polityki Społecznej wnosi projekt uchwały w sprawie otwarcia rynków pracy w starych państwach Unii Europejskiej.

Jednocześnie informuję, że w dalszych pracach nad tym projektem uchwały komisję reprezentować będzie senator Antoni Szymański.

W załączeniu przekazuję projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji
Rodziny i Polityki Społecznej
(-) Antoni Szymański


projekt

Uchwała

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia

w sprawie otwarcia rynków pracy w starych państwach Unii Europejskiej

Senat Rzeczypospolitej Polskiej:

stwierdza, że otwarcie rynków pracy dla obywateli nowych państw członkowskich będzie urzeczywistnieniem fundamentalnych wolności w zakresie swobody przepływu osób i pracowników gwarantowanych wszystkim obywatelom Unii Europejskiej.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla jednocześnie, że:

 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża przekonanie, że dla wzmocnienia efektywności działania Unii Europejskiej oraz rozwoju gospodarczego wszystkich państw członkowskich, zasadnicze znaczenie ma zniesienie restrykcji w zakresie swobodnego przepływu pracowników oraz wprowadzenie rozwiązań, które uwzględnią zarówno interesy narodowe, jak i dobro całej europejskiej wspólnoty.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej odwołując się do wartości, dzięki którym był możliwy dotychczasowy rozwój Europy zwraca się do parlamentów i rządów państw Unii Europejskiej o podjęcie działań i decyzji znoszących wszelkie ograniczenia w dostępie do rynków pracy.