Druk nr 66

31 stycznia 2006 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

WNIOSEK

KOMISJI REGULAMINOWEJ, ETYKI I SPRAW SENATORSKICH

dotyczący

zmian w składach komisji senackich

Na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja przedstawia następujący projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

(-) Piotr Łukasz J. Andrzejewski


projekt

UCHWAŁA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie zmian w składach komisji senackich

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera:

  1. senatora Jarosława Laseckiego do Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych,
  2. senatora Czesława Ryszkę do Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Art. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.