Druk nr 55

28 stycznia 2006 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU

w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Komisja na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2006 r., zgodnie z art. 94 ust. 4 Regulaminu Senatu, rozpatrzyła skierowany przez Marszałka Senatu w dniu 17 stycznia 2006 r. wniosek w sprawie powołania Witolda Kołodziejskiego do składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Komisja po przesłuchaniu kandydata przedstawiła swoją opinię wyrażoną w tajnym głosowaniu oddając głosy w następujący sposób: za - 7, przeciw - 0, wstrzymujący się - 1.

Przewodnicząca Komisji

Kultury i Środków Przekazu

(-) Krystyna Bochenek


Dane o kandydacie

Witold Kołodziejski urodził się 5 maja 1966 roku w Warszawie. Ukończył Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (absolutorium w 1992 r.). Specjalizował się w Filozofii Przyrody.

Przez 14 lat pracował na stanowiskach dziennikarskich i producenckich, w tym 12 lat w Telewizji Polskiej. W 1991 roku pracował w Biurze Prasowym Zarządu Głównego Porozumienia Centrum, następnie w latach 1992-1994 jako reporter w Informacyjnej Agencji Radiowej Polskiego Radia. W 1993 roku po ukończeniu kursów, szkoleń oraz stażu aplikanckiego zatrudniony był na stanowisku redaktora w Programie 1 TVP.

W 1995 roku został autorem i wydawcą cotygodniowych programów o tematyce społecznej i religijnej: "Magazynu Katolickiego", a później programów: "Credo", "Credo 2000", "Otwarte Drzwi", "Między ziemią a niebem". Oprócz tego był autorem wielu programów niecyklicznych, a od roku 1999 jest wydawcą "Studia Papieskiego" obsługującego wydarzenia medialne, jakimi były kolejne pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II (do Polski oraz innych krajów) transmitowane przez TVP. W kwietniu 2005 był autorem, współwydawcą oraz prowadzącym programy relacjonujące wydarzenia związane ze śmiercią i pogrzebem Jana Pawła II. Od 2000 roku jest producentem w Agencji Publicystyki i Edukacji TVP. Produkował programy telewizyjne i cykl filmów dokumentalnych "Świat Jana Pawła II" o łącznym budżecie 2 mln PLN rocznie. Aktualnie jest wydawcą, autorem i prowadzącym program "Między ziemią a niebem". W sumie jest autorem ponad 600 programów telewizyjnych, reportaży i filmów dokumentalnych. Jest laureatem wielu festiwali filmowych. Zdobył I nagrodę m.in. na MFFIPK "Niepokalanów" oraz wyróżnienia od Prezydenta RP, KRRiTV i Konferencji Episkopatu Polski.

Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, z ramienia którego od 2002 roku jest radnym Miasta Stołecznego Warszawy. Dnia 8 grudnia 2005 r. został wybrany na Przewodniczącego Rady Miasta.

Zna język: angielski i francuski.

Żonaty, troje dzieci.