Druk nr 54

27 stycznia 2006 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mam zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi podjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 9. posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2006 r. uchwałę w sprawie powołania Rzecznika Praw Obywatelskich w celu wyrażenia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody w trybie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Z poważaniem

(-) Marek Jurek


UCHWAŁA

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 27 stycznia 2006 r.

w sprawie powołania Rzecznika Praw Obywatelskich

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 209 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147) powołuje

Janusza Bogumiła Kochanowskiego

na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Marek JUREK