KOMITET HONOROWY OBCHODÓW ROKU JĘZYKA POLSKIEGO

Honorowy patronat nad przedsięwzięciami, składającymi się na ROK JĘZYKA POLSKIEGO 2006 sprawuje komitet w następującym składzie:

 1. prof. Władysław Bartoszewski, senator IV kadencji
 2. Gustaw Holoubek, senator I kadencji
 3. Wojciech Kilar
 4. Maja Komorowska
 5. Prof. Karol Musioł
 6. Marek Nowakowski
 7. Ks. Bp. Tadeusz Pieronek
 8. Eustachy Rylski
 9. Prof. Andrzej Szczeklik
 10. Prof. Andrzej Kajetan - Wróblewski
 11. Krzysztof Zanussi