Kilka cytatów o języku

Dobór cytatów jest subiektywny, nie ma ambicji kompletności

i odpowiada wyłącznie gustom urzędnika Kancelarii Senatu J

 

Zaczął .....

A niechaj narodowie wżdy postronni znają,

Iż Polacy nie gęsi, iż swó j język mają1

Nie milczał ...

"Gromem bądźmy pierw niźli grzmotem,

Oto tętnią i rżą konie stepowe,

Górą czyny!... a słowa ? a myśli ? ... potem !...

Wróg pokalał już i Ojców mowę" -

Energumen tak krzyczał do Lirnika

I uderzał w tarcz, aż się wygięła.

Lirnik na to:

"Nie miecz, nie tarcz - bronią języka,

Lecz - arcydzieła"2

Pisał również o języku lirnik wioskowy...

Jakie rozkosze, jakie rozkosze !

Umieć wypisać słowo po słowie,

Co marzę w myślach, co w sercu noszę,

Karta zrozumie, pióro wypowie3

Zdecydowanie ostrzegał...

Depce z wzgardą przodków kości,

Już jest w duszy niewolnikiem,

Nurzy się w błocie podłości,

Kto mówi wrogów językiem.

(...)

Póki w polskich komnat ściany

Gwar obczyzny nie zawita,

Póty próg wasz nie skalany,

Póty Polska nie zdobyta.4

Sentymentalnie podszedł do sprawy...

O mowo polska, ty ziele rodzime,

Niechże cię przyjmę w otwarte ramiona;

Ty będziesz kwieciem tych pół ubarwiona,

(...)

O mowo polska, ty czujny odzewie

serdecznych żalów, utrwalony w śpiewie.5

Patetycznie zaś wypowiedział się...

Bądź z serca pozdrowiona,

Ojczysta święta mowo !

Niby łańcuchem złotym

Wiąże nas twoje słowo.

(...)

Tyś nasza twierdza, tarcza,

Opieka i obrona,

Ojczysta święta mowo,

Bądź z serca pozdrowiona !6

 

A Pani , a Pan - Szanowni Wirtualni Wędrowcy ? Może zaproponujecie jeszcze jakiś cytat?

 

 

 

 

 


1. Cyt. za Ignacy Chrzanowski, Historia literatury niepodległej Polski, PIW, Warszawa, 1971 r. ,str. 109

2. cyt. za Wielką Księgą wierszy polskich XIX wieku, ułożyl Julian Tuwim; Warszawa, PIW, 1954 tom 2, Str. 143

3. j.w., str. 253

4. cyt. za Zenon Klemesiensiewicz, Historia Języka Polskiego, PWN, Warszwa 1972 r., tom. III, str. 109

5. tamże, str. 120

6. tamże, str. 120