Zdzisław Szpakowski odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

27 lipca 2006 r. marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz odznaczył Zdzisława Szpakowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Odznaczenie zostało przyznane postanowieniem Prezydenta RP za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

Zdzisław Szpakowski walczył o niepodległość Polski w czasie drugiej wojny światowej i aż do 1989 roku aktywnie uczestniczył we wszelkich działaniach na rzecz prawdy, wolności słowa, poglądów. Był sygnatariuszem apeli, listów w obronie bitych studentów, osób represjonowanych, robotników Radomia i Ursusa. W latach pięćdziesiątych, nazwano go "wrogiem władzy ludowej". Wielokrotnie był przesłuchiwany i zatrzymywany przez SB i milicję.

Latem 1980 roku został doradcą Komitetu Strajkowego w Lublinie. Był na Wybrzeżu, inicjował tworzenie wszechnicy związkowej. W październiku 1981 r. uczestniczył w przygotowaniu programu związkowego Samorządna Rzeczpospolita. 13 grudnia został internowany.

Marszałek Bogdan Borusewicz wręczając odznaczenie podkreślił, ze Zdzisław Szpakowski swoją działalnością zaświadcza, iż w polskiej walce o niepodległość nie było luki. Zdzisław Szpakowski był tym, który swoje niepodległościowe posłannictwo przekazał następnemu pokoleniu - integrując młodzież, ucząc ją historii i zasad demokracji.

Marszałek Bogdan Borusewicz nazywa Zdzisława Szpakowskiego redaktorem bo zapamiętał go jako opiekuna lubelskiego oddziału "Więzi" i organizatora dyskusyjnych spotkań młodzieży katolickiej. Senator Jadwiga Rudnicka mówi o Zdzisławie Szpakowskim profesor, bo przyjeżdżał uczyć Ślązaków historii. Senator Ewa Tomaszewska przypomina wszechnice związkowe, powstałe dzięki Z. Szpakowskiemu.

W spotkaniu z okazji odznaczenia Z. Szpakowskiego uczestniczyli jego przyjaciele, wicemarszałek Maciej Płażyński, były premier Jan Olszewski.