Logo Roku JÍzyka Polskiego

Projekt - Marek Dzienkiewicz