Senate Club of Polish Socialdemocracy


 1. Marek Balicki
 2. Maria Berny
 3. Zdzisława Janowska -Deputy Chairman
 4. Marian Kozłowski (from 1.07.2005)
 5. Grzegorz Lipowski
 6. Mirosław Lubiński
 7. Wiesława Sadowska
 8. Jerzy Zdzisław Suchański - Chairman
 9. Józef Sztorc (from 15.06.2005)
 10. Krzysztof Szydłowski


 • Genowefa Grabowska-mandate expired on June 13, 2004 due to the election to the European Parliament
 • Zbigniew Zychowicz (until 03.2005)