Independent Senators


  1. Kazimierz Jaworski
  2. Zbigniew Romaszewski
  3. Zbigniew Zychowicz (from 03.2005)