Uchwały Senatu w sprawach Unii Europejskiej

                        
Uchwała w sprawie projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy
z dnia 19 września 2003 r