Debaty Senatu w sprawach Unii Europejskiej

                        
88. posiedzenie Senatu RP w dniu 5 września 2005 r.
Informacja Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2005 roku (podczas Prezydencji Luksemburskiej)
77. posiedzenie Senatu RP w dniach 17 i 18 lutego 2005 r.
Informacja Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2004 roku (podczas Prezydencji Niderlandzkiej)
76. posiedzenie Senatu RP w dniach 2 i 3 lutego 2005 r.
Informacja Rządu na temat oceny postanowień Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy z punktu widzenia interesów Polski
68. posiedzenie Senatu RP w dniach 10, 11 i 12 sierpnia 2004 r.
Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w maju i czerwcu 2004 roku (od dnia przystąpienia RP do UE do końca Prezydencji Irlandzkiej).
52. posiedzenie Senatu RP w dniu 17 grudnia 2003 r.
Informacja o przebiegu i rezultatach Konferencji Międzyrządowej w sprawie projektu "Konstytucji dla Europy", która odbyła się w Brukseli w dniach 12 i 13 grudnia 2003 r.
45. posiedzenie Senatu RP w dniach 17 i 18 września 2003 r.
Uchwała w sprawie przyszłego Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej
32. posiedzenie Senatu RP w dniach 15 i 16 stycznia 2003 r.
Informacja o pracach Konwentu Europejskiego
31. posiedzenie Senatu RP w dniach 17, 18 i 19 grudnia 2002 r.
Informacja prezesa Rady Ministrów na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej