Edmund Kazimierz Wittbrodt

Edmund Kazimierz Wittbrodt

Okręg wyborczy nr 25 (Gdynia)

Kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców - Blok Senat 2001

Senator IV kadencji Senatu RP


Urodził się w 1947 roku w Rumi.

Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Gdańsku, studia wyższe zaś w 1972 na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej. W 1974 uzyskał stopień naukowy doktora, w 1983 - doktora habilitowanego nauk technicznych. Tytuł profesora otrzymał w 1991. W latach 1976-1977 odbył staż naukowy w Wielkiej Brytanii.

Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 150 publikacji i 7 monografii, a także ponad 90 ekspertyz i opracowań dla jednostek gospodarczych.

Od 1972 pracuje na Politechnice Gdańskiej. Był prodziekanem i dziekanem Wydziału Budowy Maszyn, a następnie w latach 1990-1996, przez dwie kadencje - rektorem Politechniki Gdańskiej.

Przewodniczył Radzie Rektorów Pomorza Nadwiślańskiego, a w latach 1994-96 - Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. W latach 1996-1999 był wiceprzewodniczącym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Od lipca 2000 do października 2001 sprawował urząd ministra edukacji narodowej.

Jest członkiem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz wielu komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. Jest współzałożycielem Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. Należy do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, pełni funkcję wiceprezesa Instytutu Kaszubskiego.

W Senacie IV kadencji przewodniczył Komisji Nauki i Edukacji Narodowej. Pracował także w komisjach: Gospodarki Narodowej oraz Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej. Był członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz przewodniczącym polskiej delegacji parlamentarnej na Konferencję Parlamentarną Państw Morza Bałtyckiego.

Należy do NSZZ "Solidarność".

Bezpartyjny.

Żonaty, ma dwie córki.


Zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej (o komisji)

Członek: Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (o komisji)

Komisji Spraw Zagranicznych (o komisji)

Członek Klubu Senatorskiego "Blok Senat 2001" (o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści