Henryk Tadeusz Stokłosa

Henryk Tadeusz Stokłosa

Okręg wyborczy nr 37 (Piła)

Kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Henryka Tadeusza Stokłosy

Senator I, II, III i IV kadencji Senatu RP


Urodził się w 1949 roku w Lipinach koło Margonina. Ojciec, rolnik, brał udział w kampanii wrześniowej.

W 1968 ukończył technikum samochodowe w Trzciance i rozpoczął pracę w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Margoninie. W 1978 ukończył studia w Akademii Rolniczej w Poznaniu, uzyskując tytuł inżyniera rolnictwa, a następnie magistra inżyniera zootechniki. W 1971 podjął pracę w Państwowym Ośrodku Sportu, Turystyki i Wypoczynku w Pile, do 1975 zajmował stanowisko jego dyrektora. Od 1976 do 1980 był dyrektorem Przedsiębiorstwa Turystycznego "Noteć". Potem rozpoczął działalność rzemieślniczą, organizując własny Zakład Rolniczo-Przemysłowy "Farmutil H.S.". Obecnie zespół firm pod tą nazwą - o poszerzonym zakresie działalności - zatrudnia ponad 3500 osób i jako zaplecze posiada 16 000 ha ziemi. W jego skład wchodzą m.in. Zakłady Drobiarskie w Koziegłowach, Zakłady Mięsne w Śmiłowie, Eko-Młyn w Wałczu, Domy Handlowe "Stokłosa" i "Stogrosz" wraz z siecią sklepów, kilkanaście ferm trzody chlewnej, bydła i drobiu, gorzelnie i zakład utylizacji. Jest również właścicielem "Tygodnika Nowego" i "Radia 100" - mediów działających na terenie północnej Wielkopolski.

Aktywnie działa w Aeroklubie Ziemi Pilskiej oraz w Pilskim Bractwie Kurkowym, pełni w nim funkcję honorowego prezesa. Jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego.

Przez kilkanaście lat był radnym Gminnej Rady w Kaczorach.

Nie należy do żadnej partii.

W Senacie I kadencji był członkiem Komisji Rolnictwa i Komisji Gospodarki Narodowej, w II kadencji - Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Rolnictwa, w Senacie III i IV kadencji pracował natomiast w Komisji Obrony Narodowej.

Żonaty, ma dwóch synów.


Członek: Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego (o komisji)

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (o komisji)

Członek Koła Senatorów Ludowych i Niezależnych (o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści