Ryszard Józef Sławiński

Ryszard Józef Sławiński

Mandat wygasł 18.11.2004 r.

Okręg wyborczy nr 36 (Konin)

Senator IV kadencji Senatu RP


Urodził się w 1943 roku w Modlimowie, w województwie szczecińskim.

Ukończył liceum ogólnokształcące w Miliczu, w 1967 studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, a w 1979 - podyplomowe Studium Dziennikarskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 1967 mieszka w Koninie. Pracował jako dziennikarz: do 1981 w "Gazecie Poznańskiej", do 1996 w tygodniku "Przegląd Koniński" (w latach 1981-1990 jako redaktor naczelny). W latach 1996-1997 był publicystą "Gazety Wiejskiej" i "Przeglądu Handlowego", wydawanych przez Agencję Wydawniczą Torpress.

Od dwudziestu lat działa na rzecz osób niepełnosprawnych, od 1992 jest członkiem władz naczelnych Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.

Od 1974 należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, od 1982 do Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. W marcu 2000 został wybrany na wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

W latach 1983-1987 był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie, następnie, w latach 1994-1998, radnym Rady Miasta Konina, członkiem Zarządu Miasta, przewodniczącym Komisji do spraw Odznak i Wyróżnień oraz przewodniczącym Klubu Radnych SLD.

Jest członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, wiceprzewodniczącym Rady Powiatowej w Koninie i członkiem Rady Wojewódzkiej tej partii w Poznaniu.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu (o komisji)

Członek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem" (o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści