Dorota Simonides

Dorota Simonides

Okręg wyborczy nr 20 (Opole)

Kandydatka Komitetu Wyborczego Wyborców - Blok Senat 2001

Poseł na Sejm VIII kadencji
Senator I, II, III i IV kadencji Senatu RP


Urodziła się w 1928 roku w Katowicach w rodzinie górniczej.

W latach 1951-1953 studiowała filologię polską i etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1955 ukończyła studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 1962 na Uniwersytecie Wrocławskim, a stopień doktora habilitowanego w 1970 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1977 została profesorem nadzwyczajnym, w 1985 zaś - profesorem zwyczajnym.

W latach 1955-1957, z nakazu pracy, była nauczycielką w Kędzierzynie - Koźlu. Następnie została - i jest nadal - pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (obecnie Uniwersytet Opolski). Od 1972 kieruje Katedrą Folklorystyki na tej uczelni. W latach 1987-1988, po wygraniu w RFN konkursu na stanowisko profesora etnologii, prowadziła w Getyndze wykłady z zakresu polskiej kultury ludowej. W latach 1974-1992 była profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownikiem Katedry Etnografii.

Opublikowała ponad 300 prac naukowych (również w językach obcych), specjalizuje się m.in. w folklorze śląskim i teorii folkloru.

Jest prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Pracuje w kilku towarzystwach międzynarodowych, m.in. International Society for Ethnology and Folklore, którego była wiceprezesem w latach 1990-1994.

W latach 1980-1985 była posłanką na Sejm VIII kadencji z ramienia Stronnictwa Demokratycznego. W 1982 - z powodu głosowania przeciwko likwidacji "Solidarności" - została wykluczona z Klubu SD. W odpowiedzi wystąpiła ze stronnictwa.

W Senacie I kadencji była członkinią Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą, w II kadencji - jej przewodniczącą oraz członkinią Komisji Spraw Zagranicznych. W Senacie III kadencji pracowała w Komisji Nauki i Edukacji Narodowej, Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.

W IV kadencji Senatu była wiceprzewodniczącą Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą, należała także do Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej.

Od 1992 jest wiceprzewodniczącą III Komisji Generalnej ds. Demokracji, Praw Człowieka i Kwestii Humanitarnych Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE.

Należy do Unii Wolności.

Mężatka, ma dwoje dzieci.


Członkini Komisji Spraw Zagranicznych (o komisji)

Członkini Koła Senackiego demokraci.pl (o kole)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści