Janina Sagatowska

Janina Sagatowska

Okręg wyborczy nr 22 (Rzeszów)

Kandydatka Komitetu Wyborczego Wyborców - Blok Senat 2001

Senator IV kadencji Senatu RP


Urodziła się w 1950 roku w Leżajsku.

Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w Leżajsku studiowała prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Po studiach podjęła pracę w Hucie "Stalowa Wola", której była stypendystką. Kilkanaście lat pracowała jako radca prawny Huty "Stalowa Wola" i Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "Gorzyce".

Od maja 1990 pełniła urząd wicewojewody, a od lipca 1991 do grudnia 1994 - wojewody tarnobrzeskiego. Po odejściu ze służby publicznej wróciła do swego zawodu i podjęła pracę w Biurze Radców Prawnych w Stalowej Woli.

Należy do Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach.

W Senacie IV kadencji była przewodniczącą Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą. Pracowała także w komisjach: Gospodarki Narodowej, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz w Komisji Nadzwyczajnej Legislacji Europejskiej.

Wdowa, ma dwoje dzieci.


Zastępczyni przewodniczącego Komisji Emigracji i Polaków za Granicą (o komisji)

Członkini Komisji Ochrony Środowiska (o komisji)

Zastępczyni przewodniczącego Klubu Senatorskiego "Blok Senat 2001" (o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści