Tadeusz Rzemykowski

Tadeusz Rzemykowski

Okręg wyborczy nr 37 (Piła)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unii Pracy

Senator III kadencji Senatu RP
Wicemarszałek Senatu RP IV kadencji


Urodził się w 1946 w Jastrowiu, w północnej Wielkopolsce, w rodzinie repatriowanej ze Stryja.

Ukończył Technikum Ekonomiczne w Pile i studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu. Na tej uczelni odbył też dwukrotnie studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oraz marketingu. Ukończył wiele kursów zawodowych w kraju oraz w Danii, USA i Kanadzie. Posiada uprawnienia eksperta Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a także stopień górniczy - generalnego dyrektora górniczego.

W latach 1969-1997 pracował zawodowo w Zakładach Rowerowych "Romet" w Jastrowiu, Zakładach Stolarki Budowlanej w Mikołajkach, Kombinacie Budowlanym w Pile, Centrali Rybnej w Koszalinie, pilskich Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego. Ostatnio był dyrektorem Przedsiębiorstwa Poszukiwań Nafty i Gazu w Pile. Mieszka w Pile.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

W Senacie III kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki Narodowej, pracował też w Podkomisji do spraw Polityki Regionalnej. W Senacie IV kadencji był wicemarszałkiem, należał do Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich.

Należy do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jest członkiem Rady Krajowej tej partii.

Żonaty, ma dwóch synów.


Przewodniczący Komisji Emigracji i Polaków za Granicą (o komisji)

Członek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem" (o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści