Sergiusz Plewa

Sergiusz Plewa
Zmarł 5.04.2015 r.

Okręg wyborczy nr 23 (Białystok)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

 


W 1940 urodził się roku w Łosince, powiat Hajnówka.

W 1967 ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku.

W latach 1958-1979 pracował w Zakładzie Energetycznym w Białymstoku jako elektromonter i technik, kolejno na stanowisku kierownika sekcji, działu, rejonu energetycznego. Od 1979 jest prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" w Białymstoku.

W II kadencji Sejmu był członkiem komisji: Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej, Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Nadzwyczajnej do Rozpatrzenia Projektów Ustaw Dotyczących Spółdzielczości. Jako poseł III kadencji należał do Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Komisji Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej, przewodniczył Podkomisji nadzwyczajnej do przygotowania dezyderatu w sprawie przygotowania gruntów pod budownictwo mieszkaniowe.

Był członkiem Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Należy do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jest członkiem Rady Krajowej, Zarządu i Rady Wojewódzkiej tej partii.

Żonaty, ma dwie córki.


Członek: Komisji Emigracji i Polaków za Granicą (o komisji)

Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem"(o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści