Wiesław Michał Pietrzak

Wiesław Michał Pietrzak

Okręg wyborczy nr 34 (Olsztyn)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Senator IV kadencji Senatu RP


Urodził się w 1941 roku w Otalążce koło Grójca w rodzinie chłopskiej.

W 1962 ukończył technikum mechaniczne w Grudziądzu, a w 1965 - Oficerską Szkołę Artylerii w Toruniu. W 1975 w Akademii Sztabu Generalnego uzyskał tytuł oficera dyplomowanego.

Służbę wojskową pełnił w kilku garnizonach, m.in. w Chełmnie, Toruniu, Grudziądzu, na różnych stanowiskach - do dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego Sił Zbrojnych ONZ na Wzgórzach Golan, dowódcy Brygady Artylerii w Węgorzewie, szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Suwałkach włącznie. Zawodową służbę wojskową zakończył w stopniu pułkownika po wyborach do Senatu w 1997.

Jest działaczem kultury i sportu, prezesem klubu sportowego w Węgorzewie. Był założycielem Związku Byłych Pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych. Jest członkiem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" i innych organizacji. Działa też w Polskim Związku Łowieckim.

W latach 1994-1998 był przewodniczącym Rady Miejskiej w Węgorzewie i delegatem do Sejmiku Województwa Suwalskiego, a w latach 1998-2000 - radnym Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W Senacie IV kadencji pracował w komisjach: Obrony Narodowej oraz Ochrony Środowiska.

Należy do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jest członkiem Rady Krajowej tej partii.

Żonaty, ma trzech synów.


Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego (o komisji)

Członek: Komisji Ochrony Środowiska (o komisji)

Komisji Regulaminowej i Prac Senatorskich (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem"(o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści