Jerzy Pieniążek

Jerzy Pieniążek

Okręg wyborczy nr 11 (Sieradz)

KKandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Senator IV kadencji Senatu RP


Urodził się w 1957 roku w Nowogrodźcu (województwo dolnośląskie).

Ukończył szkołę podstawową w Gromadce koło Bolesławca Śląskiego, a w 1976 - liceum ogólnokształcące w Bolesławcu Śląskim. Studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, w 1980 uzyskał tytuł magistra administracji.

Po studiach podjął pracę w organizacji młodzieżowej ZSMP w Jeleniej Górze. W latach 1981-1982 odbył służbę wojskową, po zakończeniu której przeniósł się na stałe w rodzinne strony żony, do miejscowości Waszkowskie pod Sieradzem. Obecnie mieszka w miejscowości Rudunek, w gminie Burzenin, gdzie posiada 15-hektarowe gospodarstwo. Pracował w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, biurze Wojewódzkiej Rady Narodowej, sekretariacie Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego, a także w Urzędzie Wojewódzkim w Sieradzu. W 1989 podjął pracę w spółce "Izolacja" w Zduńskiej Woli. Następnie kierował spółkami prawa handlowego z kapitałem polskim i norweskim w branży budowlanej.

W latach 1994-1997 sprawował urząd wicewojewody sieradzkiego, a w latach 1998-2000 był radnym Sejmiku Samorządowego Województwa Łódzkiego.

W IV kadencji Senatu należał do komisji: Ochrony Środowiska oraz Spraw Emigracji Polaków za Granicą, był sekretarzem Izby, a także przewodniczącym Polsko-Chorwackiej Grupy Parlamentarnej.

Należał do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie jest członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zasiada we władzach wojewódzkich i krajowych tej partii.

Żonaty, ma dwie córki.


Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (o komisji)

Członek Komisji Ochrony Środowiska (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem" (o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści