Marian Noga

Marian Noga

Okręg wyborczy nr 3 (Wrocław)

Mandat wygasł 14 stycznia 2004 r. z powodu wyboru na członka Rady Polityki Pieniężnej

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unii Pracy

Senator IV kadencji Senatu RP


Urodził się w 1946 roku w Nowym Sączu.

Szkołę podstawową i średnią ukończył również w tym mieście. W 1969 uzyskał tytuł magistra ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu.

Od ukończenia studiów pracuje na tej uczelni, przemianowanej w 1974 na Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1976, doktora habilitowanego w 1986, tytuł profesora - w 1995. W 1998 został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego.

W latach 1995-1999 był dziekanem Wydziału Gospodarki Narodowej, od 1999 sprawuje funkcję rektora Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Jest autorem ponad 120 publikacji naukowych, w tym 4 monografii i 2 podręczników. W swoich badaniach naukowych zajmuje się teorią wzrostu gospodarczego, pomiarem dobrobytu społecznego i ekonomicznymi aspektami ochrony środowiska naturalnego człowieka.

W IV kadencji Senatu pracował w Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Nadzwyczajnej Legislacji Europejskiej.

Należy do Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Od 1995 jest prezesem Klubu Uczelnianego AZS Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W latach 2001-2002 był prezydentem Rotary Club International we Wrocławiu.

Należy do Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Żonaty, ma syna.


Był przewodniczącym Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (o komisji)

Był członkiem Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści