Ryszard Matusiak

Ryszard Matusiak

Złożył ślubowanie 28.07.2004 r.

Okręg wyborczy nr 1 (Legnica)

Kandydat Komitetu Wyborczego Liga Polskich Rodzin

Poseł na Sejm III kadencji


Urodził się w 1953 roku w Gałdowie, w powiecie iławskim.

W 1976 ukończył technikum mechaniczne we Wrocławiu.

Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej w 1978 r. podjął pracę zawodową. W latach 1981-1982 był internowany z powodu aktywnej działalności związkowej. Po wyjściu na wolność podjął pracę w Zakładach Mechaniczno-Odlewniczych ZREMB w Jeleniej Górze. Pracuje jako kierownik zaopatrzenia w ZMO ZREMB sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

W Sejmie III kadencji był członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Skarbu Państwa, Uwłaszczenia i Prywatyzacji.

W 1980 wstąpił do NSZZ "Solidarność" i rozpoczął aktywną działalność związkową. W 1981 wybrano go na zastępcę przewodniczącego, a w 1992 - na przewodniczącego Zarządu Regionu Jelenia Góra tego związku. Funkcję tę pełnił do 2002.

Żonaty, ma dwóch synów.


Członek Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (o komisji)

Sekretarz Koła Senatorskiego Ligi Polskich Rodzin (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści