Janusz Józef Lorenz

Janusz Józef Lorenz

Okręg wyborczy nr 34 (Olsztyn)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Senator IV kadencji Senatu RP

Przewodniczący stałej Polskiej Delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii Zachodnioeuropejskiej


Urodził się w 1942 roku w Kniażycach koło Przemyśla w rodzinie leśników.

Ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą w Olsztynie. W 1971 uzyskał stopień doktora na tej uczelni. W 1975 odbył studia podyplomowe na Studium Organizacji i Zarządzania Wielkimi Organizacjami Gospodarczymi w Instytucie Kadr Kierowniczych Administracji Państwowej.

W 1966 rozpoczął pracę zawodową w Okręgowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w Olsztynie, od 1972 na stanowisku dyrektora ds. produkcji. W latach 1973-1975 kierował rozruchem techniczno-technologicznym Zakładów Mięsnych w Ostródzie-Morlinach, które w bardzo krótkim czasie uzyskały uprawnienia eksportowe na wszystkie rynki świata. W latach 1986-1991 był wiceprezydentem Polfoods Corporation w Nowym Jorku - największego eksportera polskiej żywności. Ekspert FAO i FSIS.

W latach 1993-1997 pełnił urząd wojewody olsztyńskiego. W tym czasie przyczynił się do powstania ponad 5 tys. podmiotów gospodarczych i - w konsekwencji - spadku poziomu bezrobocia z 31,5% do 16,0%.

Przewodniczy Porozumieniu "Połączenia z Europą szansą rozwoju Warmii i Mazur". Należy do Rotary Club.

W Senacie był członkiem komisji: Gospodarki Narodowej, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej.

Należy do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Jest członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

 

Żonaty, ma czworo dzieci.


Zastępca przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (o komisji)

Członek Komisji Spraw Zagranicznych (o komisji)

Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem" (o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści