Zbigniew Jerzy Kulak

Zbigniew Jerzy Kulak

Okręg wyborczy nr 35 (Kalisz)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Senator III i IV kadencji Senatu RP


Urodził się w 1953 roku w Poznaniu w rodzinie inteligenckiej.

W 1972 ukończył z wyróżnieniem II Liceum Ogólnokształcące, a w 1978 - studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Po ukończeniu studiów pracował w Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej, gdzie uzyskał I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej. W 1982 podjął pracę w Zespole Opieki Zdrowotnej w Gostyniu. W 1986 zdobył II stopień specjalizacji, a w 1992 stopień doktora nauk medycznych. Opublikował kilkanaście prac naukowych.

Od marca 1996 do listopada 1997 zajmował stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rawiczu. W latach 1999-2001 był członkiem Rady Wielkopolskiej Regionalnej Kasy Chorych.

Należy do Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego. Jest członkiem zarządów Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego i Fundacji Ochrony Polsko-Niemieckiego Dziedzictwa Kulturowego. Posiada uprawnienia instruktora fotografii, eksponował swoje prace w kraju i za granicą.

Był radnym i przewodniczącym klubu radnych SLD Rady Powiatu Gostyńskiego.

W Senacie III był członkiem Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, pracował także w komisjach: Spraw Emigracji i Polaków za Granicą oraz Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, pełnił funkcję przewodniczącego Polsko-Irlandzkiej Grupy Międzyparlamentarnej. W 1995 został wybrany w Londynie do Zarządu Grupy Europejskiej Międzynarodowej Organizacji Parlamentarzystów Lekarzy. W Senacie IV kadencji był członkiem Parlamentarnej Komisji Wspólnej RP i UE, należał do komisji: Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu.

Należy do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jest członkiem Rady Krajowej tej partii i przewodniczącym Rady Powiatowej w Gostyniu.

Żonaty, ma troje dzieci.


Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych (o komisji)

Członek: Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (o komisji)

Komisji Spraw Unii Europejskiej (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem"(o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści