Adam Jamróz

Adam Jamróz

Mandat wygasł 10 lipca 2003 r.
z powodu wyboru na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego

Okręg wyborczy nr 23 (Białystok)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

 


Urodził się w 1945 roku w Jaworznie.

W 1968 ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Po studiach pracował zawodowo jako prawnik, równocześnie studiując filozofię na UJ. W 1974 na Wydziale Prawa UJ uzyskał stopień doktora z zakresu nauk politycznych, a w 1982 w Akademii Nauk Społecznych - stopień doktora habilitowanego. Profesorem tytularnym nauk prawnych został w 1991, profesorem zwyczajnym zaś w 1995. Był stypendystą Institut d'Etudes Politiques w Paryżu, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales oraz Fundacji Konrada Adenauera.

Pracował jako adiunkt, a następnie docent na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W latach 1981-1986 był kierownikiem Zakładu Problemów Współczesnego Kapitalizmu, a w latach 1981-1982 - zastępcą dyrektora Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego.

Od 1986 pracował w filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku (od 1997 Uniwersytet w Białymstoku). Od 1987 był kierownikiem Zakładu Teorii Państwa i Prawa, a w latach 1990-1996 - dziekanem Wydziału Prawa. Od 1996 do 1997 pełnił funkcję prorektora UW ds. filii w Białymstoku. W 1997 został rektorem Uniwersytetu w Białymstoku.

Jest autorem książek oraz studiów z zakresu myśli polityczno-prawnej, systemów politycznych, prawa konstytucyjnego i teorii prawa. Wykładał na uczelniach francuskich, m.in. w Institut d'Etudes Politiques w Paryżu, a także na na uczelniach niemieckich. Jest doktorem honoris causa uniwersytetu w Grodnie.

Należy do Związku Nauczycielstwa Polskiego i do Stowarzyszenia Przyjaciół Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma trzech synów.


Członek: Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (o komisji)

Komisji Spraw Zagranicznych (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem" ( o klubie)

Był członkiem Komisji Ustawodawstwa i Praworządności - do 10.07.2003 r. (o Komisji)

Był członkiem Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy - do 10.07.2003 r. ( o Klubie)

Oświadczenia senatorskierejestr korzyści