Elżbieta Streker-Dembińska

Elżbieta Streker-Dembińska

Złożyła ślubowanie 2.02.2005 r.

Okręg wyborczy nr 36 (Konin)

Kandydatka Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej


Urodziła się w 1954 roku w Koninie.

W 1978 ukończyła Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej jako inżynier elektroenergetyk. W 2000 ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie (Studium Prawno-Samorządowe i Studium Europejskiego Prawa Samorządowego). Ukończyła kurs dla kandydatów na członków zarządów i rad nadzorczych spółek prawa handlowego.

Pracę rozpoczęła w Fabryce Budowy Fortepianów i Pianin "Calisia" w Kaliszu. W 1981 związała się z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Koninie, gdzie od 1985 pełniła funkcję dyrektora biura. W 1998 została wybrana na starostę konińskiego.

W latach 1999-2005 była przewodniczącą Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego. Działa na forum Związku Powiatów Polskich. Pracuje w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ds. Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, której głównym zadaniem jest opiniowanie projektów aktów prawnych. Uczestniczy w pracach Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego oraz Komitetu Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny -Transport, działających przy ministrze gospodarki.

Należy do Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Od 2000 jest członkinią Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych, a od 2002 przewodniczącą Sądu Honorowego Zarządu Wielkopolskiego OSP. Zainicjowała powołanie i jest przewodniczącą Wielkopolskiego Stowarzyszenia "Kobieta XXI wieku".

Od 2001 wiceprzewodnicząca Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Koninie.

Mężatka, ma syna.


Członkini: Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (o komisji)

Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (o komisji)

Członkini Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem"(o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści