Grażyna Ewa Staniszewska

Grażyna Ewa Staniszewska

Mandat wygasł 13.06.2004 r. w związku z wyborem na posła do Parlamentu Europejskiego

Okręg wyborczy nr 26 (Bielsko-Biała)

Kandydatka Komitetu Wyborczego Wyborców - Blok Senat 2001

Posłanka na Sejm X, I, II i III kadencji


Urodziła się w 1949 roku w Bielsku Białej.

W 1972 ukończyła studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W latach 1972-1977 była nauczycielką w liceum w Bielsku Białej, a następnie, do 1980, kierowała domem kultury. W 1981 była kierowniczką Wszechnicy Podbeskidzia NSZZ "Solidarność", a po powrocie z internowania przez dwa lata pracowała jako instruktorka domu kultury. Od 1984 jest pracownikiem Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym "Redor" w Bielsku-Białej (od 1989 na urlopie bezpłatnym na czas pełnienia mandatu).

W 1998 zainicjowała wraz z koordynatorami edukacji informatycznej program "Pracownia internetowa w każdej gminie" i w 1999 - "Pracownia internetowa w każdym gimnazjum". Obecnie kieruje programem "Interkl@sa", mającym na celu przygotowanie młodzieży do swobodnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

Jest przewodniczącą Rady Fundacji Edukacji Ekonomicznej i członkiem założycielem Beskidzkiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Sportowo-Rekreacyjnych i Turystycznych oraz Beskidzkiego Stowarzyszenia Edukacyjnego. Jest patronem i organizatorem Beskidzkich Rodzinnych Rajdów Rowerowych, w których co roku bierze udział około 13 tys. osób.

Od 1989 do 2001 była posłanką na Sejm. Przez 6 lat pracowała w komisjach gospodarczych, a kolejne 6 lat poświęciła edukacji. W III kadencji Sejmu pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

W latach osiemdziesiątych była w zarządzie jawnej, potem podziemnej "Solidarności" Podbeskidzia. Była internowana (1981-1982) i aresztowana (1983). Od 1988 działała w krajowym kierownictwie podziemnej "Solidarności". Uczestniczyła w obradach Okrągłego Stołu. W 1989 została wybrana do Sejmu z listy Komitetu Obywatelskiego "Solidarność". W latach 1990-1991 była członkinią Unii Demokratycznej. Od 1992 należy do Unii Wolności, jest w Radzie Krajowej tej partii.


Członkini: Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (o komisji)

Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (o komisji)

Członkini Koła Senackiego Unii Wolności (o kole)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści