Andrzej Kazimierz Spychalski

Andrzej Kazimierz Spychalski

Okręg wyborczy nr 35 (Kalisz)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

 


Urodził się w 1948 roku w Kaliszu.

Ukończył Technikum Samochodowe im. Stanisława Staszica w Kaliszu, a w 1979 - studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W latach 1967-1970 pracował w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego Państwowych Zakładów Lotniczych jako konstruktor oprzyrządowania do silników lotniczych tłokowych i odrzutowych. W 1970 podjął pracę w Zarządzie Miejskim Związku Młodzieży Socjalistycznej, w którym sprawował funkcję wiceprzewodniczącego, a potem przewodniczącego. Następnie, od 1975, był przewodniczącym Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej i przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.

W marcu 1988 podjął pracę w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej jako kierownik Wydziału Kultury, Nauki i Oświaty. We wrześniu tego samego roku przeszedł do pracy na stanowisku dyrektora oddziału warszawskiej spółki "Meritum", a od stycznia 1989 - wiceprezesa JGU "Zempex". Od 1989 prowadzi razem z żoną Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Impet", specjalizujące się w dystrybucji odzieży i obuwia, z synem Tomaszem zaś - Firmę Handlową "Duet", zajmującą się dystrybucją części do samochodów osobowych i ciężarowych.

Należy do Polskiego Związku Łowieckiego.

W latach 1979-1987 pełnił funkcję prezydenta miasta Kalisza.

Od 1967 był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Zasiadał we władzach komitetów miejskiego, powiatowego i wojewódzkiego.

Należy do Unii Pracy. Jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta i Powiatu w Kaliszu oraz wiceprzewodniczącym Wielkopolskiej Rady Okręgowej tej partii w Poznaniu.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Zastępca przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (o komisji)

Członek: Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (o komisji)

Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem"(o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści