Krystyna Helena Sienkiewicz

Krystyna Helena Sienkiewicz

Okręg wyborczy nr 5 (Toruń)

Kandydatka Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Posłanka na Sejm RP II kadencji


Urodziła się w 1941 roku w Iwanowie, w powiecie Dukszty, w województwie wileńskim.

W 1968 na Wydziale Pielęgniarstwa Studium Medycznego uzyskała tytuł pielęgniarki dyplomowanej.

Przepracowała trzydzieści lat w tym zawodzie na różnych stanowiskach - od pielęgniarki odcinkowej, oddziałowej, środowiskowej do, w latach 1989-1992 - naczelnej pielęgniarki kraju. Była wiceministrem zdrowia w pięciu kolejnych rządach od 1989 do 1992.

Jest przewodniczącą zarządu Stowarzyszenia Obrony Podatników i wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia Obrony Ubezpieczonych, aktywnie działała w organizacjach charytatywnych i społecznych.

W latach 1980-1992 była członkinią regionalnych i krajowych struktur NSZZ "Solidarność". Została internowana w stanie wojennym.

W Sejmie II kadencji była zastępczynią przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej, inicjatorką ustawy o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych. Pracowała także w Komisji Zdrowia.

Należy do Unii Pracy. Jest członkinią Rady Krajowej i Krajowego Komitetu Wykonawczego tej partii.

Mężatka, ma dwóch synów.


Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (o komisji)

Członkini Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (o komisji)

Członkini Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem" (o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści