Klemens Ścierski

Klemens Ścierski

Zmarł 1 listopada 2018 r.

Złożył ślubowanie 1 grudnia 2004 r.

Okręg wyborczy nr 29 (Rybnik)

Kandydat Komitetu Wyborczego Unii Wolności

Poseł na Sejm RP II kadencji


Urodził się w 1939 roku w Lędzinach.

W 1963 ukończył Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Śląskiej i do 1964 był asystentem na tej uczelni.

W latach 1964-1971 był kierownikiem bloku i dyżurnym ruchu w Elektrowni Halemba. Od 1971 do 1978 był kierownikiem pionu remontów w Elektrowni Siersza. W okresie 1978-1983 był dyrektorem technicznym, a od 1983 do 1995 dyrektorem naczelnym Elektrowni Łaziska.

W latach 1995-1996 był ministrem przemysłu i handlu w rządach Józefa Oleksego i Włodzimierza Cimoszewicza. Od 1997 do 2000 był wiceprezesem zarządu i dyrektorem przedsiębiorstwa Elektrownia Łaziska SA. Od 2001 jest dyrektorem Południowego Koncernu Energetycznego SA Elektrownia Łaziska.

Współtworzył m.in. "Politykę energetyczną Polski do roku 2010" i ustawę - Prawo energetyczne. Miał decydujący wpływ na podpisanie kontraktów m.in. z General Motors (fabryka Opla w Gliwicach) oraz utworzenie specjalnych stref ekonomicznych m.in. w Mielcu, Suwałkach, Gliwicach i Tychach. W strefach i ich otoczeniu pracuje około 300 tys. pracowników. Współdecydował o utworzeniu Południowego Koncernu Energetycznego, połączeniu elektrowni w Jaworznie oraz budowie podmorskiej kablowej linii energetycznej łączącej Polskę ze Szwecją. Doprowadził do komercjalizacji polskich elektrowni oraz zdecydował o wdrożeniu ich modernizacji ekologicznej. Doprowadził do przebudowy i modernizacji Elektrowni Łaziska przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii krajowych i światowych.

Wynalazca, twórca nowych technologii (około 50 patentów w Polsce i w 8 krajach świata). Wieloletni wiceprezes Stowarzyszenia Wynalazców i Racjonalizatorów Polskich. Współtwórca wielu firm, fundacji i instytucji, m.in. Muzeum Energetyki.

W Sejmie II kadencji był członkiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komisji Systemu Gospodarczego i Przemysłu oraz Komisji Integracji Europejskiej.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek Komisji Ochrony Środowiska (o komisji)

Członek Koła Senackiego demokraci.pl (o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści