Zbigniew Religa

Zbigniew Religa


Zmarł 8 marca 2009 r.

Okręg wyborczy nr 28 (Gliwice)

Kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców - Blok Senat 2001

Senator III kadencji Senatu RP


Urodził się w 1938 roku w Miedniewicach, w powiecie żyrardowskim.

W 1963 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie.

W latach 1966-1980 pracował w Szpitalu Wolskim w Warszawie, uzyskał w tym czasie I i II stopień specjalizacji z chirurgii. W 1973 odbył staż w zakresie chirurgii naczyniowej w Nowym Jorku, w USA, a w 1975 - staż w zakresie kardiochirurgii w Detroit, USA. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych w 1973 był adiunktem, a po habilitacji w 1981 - docentem w Klinice Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Warszawie. Od 1984 kierował Katedrą i Kliniką Kardiochirurgii w Zabrzu. W 1990 został profesorem Śląskiej Akademii Medycznej. W latach 1997-1999 był rektorem Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W 2001 objął stanowisko kierownika II Kliniki Kardiochirurgii i dyrektora Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Był doktorem honoris causa Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskiej Akademii Medycznej i Białostockiej Akademii Medycznej.

W Senacie III kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, a także członkiem Komisji Nauki i Edukacji Narodowej.

W 1994 pełnił funkcję przewodniczącego Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform, a w 1995 - przewodniczącego partii Republikanie. Był wiceprzewodniczącym Rady Politycznej Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego.

Żonaty, dwoje dzieci.


Członek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia (o komisji)

Członek Klubu Senatorskiego "Blok Senat 2001" (o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści