Zbyszko Piwoński

Zbyszko Piwoński

Okręg wyborczy nr 8 (Zielona Góra)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Senator III i IV kadencji Senatu RP


Urodził się w 1929 roku w miejscowości Stawiski.

W systemie zaocznym zdobył wykształcenie średnie i odbył studia matematyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. W 1985 ukończył studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.

W wieku 12 lat rozpoczął pracę jako robotnik w mleczarni w Ciechanowie. W 18. roku życia zaczął pracować w zawodzie nauczycielskim, początkowo w jednoklasowej szkole w Marszowie, a następnie jako kierownik szkół w innych miejscowościach powiatu Żary. W 1951 powierzono mu obowiązki zastępcy dyrektora liceum ogólnokształcącego w Żaganiu, a w 1954 - dyrektora liceum ogólnokształcącego w Głogowie. W 1969 został powołany na stanowisko kuratora okręgu szkolnego w Zielonej Górze. W 1982 przeszedł do pracy w administracji państwowej na urząd wicewojewody, a następnie wojewody zielonogórskiego. W 1990 odszedł na emeryturę.

Przewodniczy Wojewódzkiej Radzie Przyjaciół Harcerstwa i Stowarzyszeniu Przyjaciół Filharmonii. Należy do Stowarzyszenia "Uniwersytet Lubuski".

W Senacie III kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Nauki i Edukacji Narodowej, członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany przepisów o obywatelstwie polskim. W Senacie IV kadencji pracował w komisjach: Nauki i Edukacji Narodowej oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, a także w Komisja Regulaminowej i Spraw Senatorskich.

Jest współzałożycielem Parlamentarnego Koła Przyjaciół Harcerstwa i członkiem Parlamentarnego Koła do spraw Ludzi Niepełnosprawnych.

W latach 1956-89 należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Obecnie - jako jeden z założycieli - jest członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zasiada w Radzie Krajowej, Radzie Wojewódzkiej i Zarządzie Wojewódzkim tej partii.

Wdowiec, ma syna.


Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (o komisji)

Członek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem"(o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści