Longin Hieronim Pastusiak

Longin Hieronim Pastusiak

Okręg wyborczy nr 24 (Gdańsk)

Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

Poseł na Sejm I, II i III kadencji

Marszałek Senatu RP V kadencji


Urodził się w 1935 roku w Łodzi.

W 1959 ukończył studia magisterskie w Woodrow Wilson School of Foreign Affairs, University of Virginia w Charlottesville, a w 1960 - studia magisterskie na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1961-1962 odbywał studia doktoranckie w American University w Waszyngtonie, zakończone doktoratem na Wydziale Historycznym Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1967 w Instytucie Historii PAN, tytuł profesora nadzwyczajnego w 1978, profesora zwyczajnego - w 1986.

W latach 1963-1994 był pracownikiem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jako visiting professor wykładał na wielu uniwersytetach zagranicznych, przede wszystkim w USA. Jest profesorem Uniwersytetu Gdańskiego (urlop bezpłatny). W latach 1997-1998 sprawował funkcję rektora Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej. Jest członkiem Komitetu Nauk Politycznych PAN. Ma w swoim dorobku ponad 600 publikacji, w tym ponad 60 książek na temat stosunków międzynarodowych.

W latach 1967-1998 był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i przez trzy lata jego prezesem, a w latach 1988-1994 członkiem Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych, w 1991-1994 - jego wiceprezydentem. Był także prezesem Towarzystwa Polska-Kanada, wiceprezesem Towarzystwa Polska-Republika Korei, członkiem Stowarzyszenia Euroatlantyckiego i członkiem Klubu Rzymskiego.

Od 1991 do 2001 był posłem. W I i II kadencji Sejmu pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Klubu Parlamentarnego SLD. W I kadencji Sejmu był członkiem Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Spraw Zagranicznych. W II kadencji sprawował funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, pracował także w Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W III kadencji Sejmu był zastępcą przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i przewodniczącym Stałej Delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Unii Zachodnioeuropejskiej, pracował także w Komisji Obrony Narodowej.

Od 1998 jest wiceprezydentem Rady Międzynarodowej Parliamentarians for Global Action, z siedzibą w Nowym Jorku. Od 2000 przewodniczy Podkomisji ds. Stosunków Transatlantyckich w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO, a od 2001 pełni także funkcję wiceprzewodniczącego frakcji socjaldemokratycznej w tym zgromadzeniu.

Od 1961 roku aż do rozwiązania był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Członkiem Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej został w 1995. Od 2000 jest w Sojuszu Lewicy Demokratycznej i zasiada w Radzie Naczelnej tej partii.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek: Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego (o komisji)

Komisji Spraw Zagranicznych (o komisji)

Członek Klubu Senackiego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy "Lewica Razem"(o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści